Kazaar x 8 box
Dharkan x 2 box
Ristertto x 25 box
Apreggio x 26 box
Roma x 30 box
Livanto x 18 box
Capriccio x 25 box
Cosi x 6 box
Caramelito x 20 box
Ciocattino x 7 box
Vanillo x 6 box
Rosabaya x 10 box
Fortissio lungo x 2 box
Linizio lungo x 6 box
Vivalto lungo decaff x 2 box
Máy cafe Pixie x 5
Máy cafe citiz milk red x 1