Update 1 số mùi cafe shop vừa về,Arpeggio khách đặt hàng nhiều nên hơi hụt hàng.
Ristretto Decaff cho bạn nào thích uống ristretto nhưng ngại ko ngủ dc,sẽ về thử trong đợt sắp tới
Kazaar x 16 box
Dharkan x 26 box
Apreggio x 46 box
Ristretto x 110 box
Roma x 60 box
Livanto x 20 box
Volluto x 20 box
Cosi x 25 box
Caprccio x 20 box
Caramelito x 7 box
Ciocattino x 25 box
Vanillo x 15 box
Indrya x 21 box
Rosabaya x 50 box
Dulsao x 10 box
Fortissio lungo x 15 box
Envivo lungo x 13 box
Linizio lungo x 24 box
Arpeggio decaff x 6 box
Máy cafe citiz milk red x 1
Máy cafe Pixie Nespresso x 1
Máy aeroccino 3 black x 1

Tagged: , , , , , , , , , , , , ,