Cập nhật 1 số mùi cafe bên shop hiện có,máy cafe pixie sẽ về lại này 20/2.
Chúc mọi ng năm mới phát tài và nhiều sức khỏe nha
Kazaar x 20 box
apreggio x 150 box
ristretto x 35 box
Roma x 5 box
Livanto x 15 box
Volluto x 20 box
cosi x 34 box
Capriccio x 28 box
caramelito x 20 box
ciocattino x 30 box
Vanillo x 30 box
Rosabaya x 2 box
Indrya x 6 box
Dulsao x 5 box
Fortissio lungo x 8 box
Envivo lungo x 15 box
Linizio lungo x 20 box
Arpeggio decaff x 6 box
Máy citiz milk red x 1
Máy aeroccino 3 black x 1

Tagged: , , , , , , , , , ,