Đợt cafe cuối năm đã về phục vụ những ngày cận tết và làm quà biếu.
Kazaar x 30 hộp
Dharkan x 10 hộp
apreggio x 250 hộp
ristretto x 120 hộp
Roma x 140 hộp
Livanto x 20 hộp
Volluto x 20 hộp
cosi x 35 hộp
Capriccio x 30 hộp
caramelito x 30 hộp
ciocattino x 35 hộp
Vanillo x 30 hộp
Rosabaya x 7 hộp
Indrya x 10 hộp
Dulsao x 8 hộp
Vivalto lungo x 10 hộp
Fortissio lungo x 10 hộp
Decaff Arpeggio x 9 hộp

6 máy pixie Nespresso (màu đỏ và màu titane)
1 máy Citiz milk red Nespresso
1 máy aeroccino 3 black

Tagged: , , , , , ,