Máy cafe Pixie vừa về đã hết hàng do khách hàng mua tặng quà khách hàng nên qua tết shop mới có lại nha
Kazaar x 25 hộp
apreggio x 160 hộp
ristretto x 42 hộp
Roma x 60 hộp
Livanto x 10 hộp
Volluto x 20 hộp
cosi x 35 hộp
Capriccio x 25 hộp
caramelito x 22 hộp
ciocattino x 30 hộp
Vanillo x 30 hộp
Rosabaya x 7 hộp
Indrya x 9 hộp
Dulsao x 8 hộp
Vivalto lungo x 10 hộp
Fortissio lungo x 10 hộp
Envivo lungo x 22 hộp
Linizio lungo x 28 hộp
Decaff Arpeggio x 7 hộp
Decaff Vivalto lungo x 5 hộp
1 máy Citiz milk red Nespresso
1 máy aeroccino 3 black

Tagged: , , , ,