Shop luôn nhập cafe ở mức có thể bán dc và date luôn xa nhất để cafe dc dùng ngon nhất phù hợp với cafe chất lượng AAA của thế giới