Dưới 10 hộp giá 180k/hộp
10 hộp còn 170k/hộp
20 hộp còn 160k/hộp
Các loại lungo,decaff thêm 10k/hộp
Các loại còn lại thêm 15k/hộp
Mùi limited thêm 20k/hộp