Thêm 1 mùi limited edition 
Sử dụng cafe của Peru nên đã đặt tên cafe là Peru có màu xanh dương gần giống với vivalto lungo.
Peru dạng cafe 1 loại thuần như Indrya,Dulsao,Rosabaya có đậm lv 8 dùng kiểu espresso và có thể dùng với sữa.
15/6 mình sẽ về thử 2 mùi limited này thử.


Tagged: