Chương trình giảm giá đặc biệt ưu đãi cho các dòng máy cafe Nespresso trong đó pixie giảm còn 4tr8 (phải đợi order)
Ngoài ra các dòng máy cafe khác cũng giảm mạnh.
Liên hệ chi tiết nếu bạn muốn mua