Arpeggio decaff lv 9 là mùi arpeggio thông thường nhưng chỉ giảm lượng caffein xuống để cho các bạn có nhu cầu uống cafe buổi tối và vẫn ngủ tốt.
Giá mắc hơn Arpeggio thường 10k/hộp

Máy Pixie Nespresso Machine khách hàng order 6tr/máy giá ko khuyến mãi


Cafe Dolce Gusto khách hàng order


Tagged: ,