Bắt đầu năm mới bằng 1 tách Ristretto Nespresso,hương cơ bản của dòng espresso với độ đậm lv 10