9 mùi cafe Nespresso dc ưa chuộng nhất và dùng cho 2 loại ristretto và espresso đều tốt nhưng dự kiến sắp tới sẽ ngừng sản xuất loại decaffeinato và thay bằng decaffeinato intenso vì khá giống nhau.