Hiện bên mikka espresso có dư vài hộp mùi vanillio từ khách hàng order.Bạn nào cần thì liên hệ nha.Số lượng ít :)