Hiện bên mikka Nespresso có dư 2 gift box 16 mùi cho những bạn nào thích uống nhiều mùi để thưởng thức các vị đặc trưng của Nespresso.

Giá 400k/box