Mùi Nespresso Kazaar đã về nhưng số lượng có hạn nha mọi ng,độ đậm cafe lv 12 cao nhất của Nespresso