Mikka Nespresso Kazaar là mùi mới của Nespresso với độ đậm lv 12,rất thích hợp cho các bạn thích độ đậm cao và là mùi chính thức của Nespresso.