Bảng thống kê cho thấy mùi Arpeggio dc phụ nữ uống nhiều hơn nam giới và chiếm ưu thế hơn Ristetto năm nay.Arpeggio dc dùng hoàn toàn hạt Arabica cho mùi hương mạnh và thơm mùi ca cao dịu ngọt.