Do tình hình bị delay chuyến hàng do có việc đột xuất nên các chuyến hàng cafe của mikkaespresso sẽ bị delay 1 tuần mong các bạn thông cảm :(