Do bên Nespresso tăng giá 0.5 euro cho các dòng Lungo,Decaff và 3 mùi ngoài espresso nên bên mikka espresso cũng tăng giá theo mong các quý khách thông cảm.

Và do euro đang tăng cao nên những order nào trên 60 hộp có thể sẽ tăng 2-3k cho tất cả các mùi của Nespressso.