Bảng thông kế tất cả các mùi của Nespresso nè các bạn.Chúng tôi có thể order dc tất cả các mùi,hiện có thêm 2 mùi mới Kazaar và Dharkan theo dòng Intenso.Hiện 2 mùi mới bên mikka espresso chưa có sẵn hàng nên các bạn thông cảm.