Mikka Nespresso Dharkan là mùi mới của hãng Nespresso năm nay và có giá khá cao so với các mùi espresso.Trời mưa thế này thưởng thức mùi mới của Nespresso nhé.