Hiện tại mikka espresso hết cafe và tạm thời ko order dc đến ngày 6/9.Mong mọi ng thông cảm,