Có khá nhiều cách pha chế cà phê khác nhau bắt nguồn từ cà phê Espresso (sử dụng máy Saeco hoặc máy Nespresso. Mikke Espresso sẽ các bạn phân biệt sự khác nhau giữa 8 loại cà phê nổi tiếng nhất được pha chế từ cà phê Espresso :

Tagged: ,