Mikka Espresso giảm 20% giá máy Saeco Odea. Chỉ còn 16 triệu VND thay vì 20 triệu.

Hàng nguyên kiện - mới 100% bảo hành 2 năm bởi Philips đã về VN ^^ ai cần liên hệ ngay MikkaEspresso


Tagged: ,