Loại capsule : Nespresso
Sức chứa : 1L nước (= 12 tách cà phê espresso)
Hệ thống đun nước : Thermoblock
Áp suất nước : 19 bars
Kích thước máy  : 31 x 11 x 23 cm
Kích thước thùng : 36 x 20 x 30 cm
Trọng lượng nguyên thùng carton: 5kg
Sức mạnh : 1260W
Dễ dàng lau chùi và sử dụng.




Máy nespresso KRUPS PIXIE Titane

Máy nespresso KRUPS PIXIE Black

Máy nespresso KRUPS PIXIE Red

Máy nespresso KRUPS PIXIE Indigo

Tagged: , , ,